Διαχειριστική Δομή ΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3850/ΕΥΣ523/29.1.2008 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 333/Β/29.2.2008), ως Διαχειριστική Αρχή του Ε. Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίζεται η η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕΕΠ), Μονάδα Α. Χρέη μονάδας Οργάνωσης - Υποστήριξης για τη Διαχειριστική Αρχή του Ε. Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ασκεί η Μονάδα ΣΤ΄της ΕΥΣ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που περιγράφονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

 Τροποποίηση ΚΥΑ σύστασης ΕΥΣ

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2012