Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του ΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Για την υλοποίηση των πράξεων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΠ, έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες δύο προσκλήσεις:

 Πρόσκληση ΤΥΕ ΑΠ1 

 Πρόσκληση ΤΥΕ ΑΠ2

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2012