Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων", καθώς και τα σχετικά αρχεία ανά συνεδρίαση.

Σχετικά Αρχεία

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (29/4/2009)

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (10/6/2010)