Αρμοδιότητες 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" και τα στελέχη της ΔΑ στα οποία έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες αυτές.

 Ορισμός Στελεχών με αρμοδιότητες μονάδων Δ.Α.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2012