Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/ διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εγγεγραμμένων ανέργων, και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

50% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Συνεταιρισμοί

Συλλογικοί Φορείς

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι
  • Κλαδικοί φορείς
  • Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Τι χρηματοδοτείται

Το μέσο ωριαίο κόστος κατάρτισης ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6 ευρώ ανά ώρα θεωρίας και τα 2,5 ευρώ ανά ώρα πρακτικής. Στο κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το επίδομα του ωφελούμενου, ούτε το κόστος συμβουλευτικής και το ενδεχόμενο κόστος πιστοποίησης, συμπεριλαμβάνονται όμως οι ασφαλιστικές εισφορές του καταρτιζόμενου. Σε περιπτώσεις ειδικά και κατάλληλα τεκμηριωμένες, το κόστος ανά ώρα θεωρίας μπορεί να φτάσει μέχρι τα 7 ευρώ και το αντίστοιχο κόστος πρακτικής τα 3 ευρώ. Το επίδομα του ωφελουμένου ανά ώρα κατάρτισης, θεωρητικής και πρακτικής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 ευρώ. Το κόστος της πιστοποίησης εκτιμάται διακριτά από εκείνο της κατάρτισης και δεν πρέπει να ξεπερνά α) για πιστοποίηση μέσω θεωρητικής εξέτασης το ποσό των 120 ευρώ και β) για πιστοποίηση μέσω θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης το ποσό των 240 ευρώ ανά ωφελούμενο. Το κόστος της συμβουλευτικής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 ευρώ ανά ωφελούμενο (ενδεικτικά προβλέπεται η συμμετοχή σε 3 ατομικές και 3 ομαδικές συνεδρίες).

Προϋπολογισμός

€ 700.000

Περίοδος υποβολής

από 14/10/2019 έως 31/12/2019

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη, Σύρος
Τηλ
22813 60800
Φαξ
22813 60860

Αγάπη Αδαμοπούλου

22813 60824
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2019