Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Χρηματοδότηση υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ α’ βαθμού μέσω της πρόσληψης και κατάρτισης 8 Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών σε 4 επιλεγμένα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το αντικείμενο εργασίας των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών ενδεικτικά θα είναι η παροχή πληροφοριών προς τους μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με δημόσιους οργανισμούς ή με άλλους τοπικούς φορείς/δομές, η υποβοήθηση δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των μεταναστευτικών/ προσφυγικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

80% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Καρδίτσας
  • Δήμος Λαρισαίων
  • Δήμος Τρικκαίων
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό ΙΕΚ Βόλου

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 411.840

Περίοδος υποβολής

από 30/9/2019 έως 31/12/2019

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Παπαναστασίου και Βελή, Πλ. Ρήγα Φερραίου, 412 22
Τηλ
2413 505100
Φαξ
2410 287408

Νίκος Μαρκογιαννόπουλος

2413 505124
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/9/2019