Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 98 από 10

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 31/12/2023

Εξατομικευμένη υποστήριξη (συμβουλευτική - κατάρτιση- πιστοποίηση) εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε επισφαλή θέση εργασίας για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος- (Α’ κύκλος)

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 13.400 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή έχουν συμμετάσχει/ έχουν εκπροσωπηθεί σε τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της Δυτικής Αθήνας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα

Δέσμη συνεκτικών υποστηρικτικών ενεργειών σε έως 1.000 ωφελούμενους ανέργους, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους και την προώθησή τους στην απασχόληση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 5/4/2019 - 31/5/2019

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ, των φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις των AEI της χώρας, μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 30/9/2019

Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ενίσχυση υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μέσω της πρόσληψης, κατάρτισης και διάθεσης για απασχόληση έξι Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών σε επιλεγμένους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 13/5/2019

Ανάπτυξη Δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Κέντρο Ημέρας για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προκειμένου να υποστηριχθούν ασθενείς με άνοια στην περιοχή της Πάτρας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 13/5/2019

Πιλοτικό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου

Κοινωνική ένταξη των Ρομά των καταυλισμών Πάτημα ΙΙ και Νομισματοκοπείο του Δήμου Χαλανδρίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 15/4/2019 - 30/9/2019

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τα ΑμεΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές και στην εργασία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 13/5/2019

Δημιουργία δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ανάπτυξη δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 13/5/2019

Πιλοτικές δράσεις ερευνών της κινητικότητας, της δυναμικής και της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς της τοπικής εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα

Δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα, με έμφαση σε έρευνες της κινητικότητας, της δυναμικής της τοπικής αγοράς εργασίας και της συνδυαστικής διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα με τη χρήση «έξυπνων» εργαλείων και μεθόδων, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/3/2019 - 31/5/2019

Αποτελέσματα 1 - 10 από 98 από 10