Οργανόγραμμα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε το οργανόγραμμα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων".

 Οργανόγραμμα - Στοιχεία Επικοινωνίας με ΔΑ ΕΠΕΑΑ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2012