Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στήριξη γυναικείας απασχόλησης - Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (29/1/2015)

29/1/2015

Στήριξη γυναικείας απασχόλησης - Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 1/11-12-2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (29/1/2015)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/3/2016