Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στήριξη γυναικείας απασχόλησης - Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/06-02-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

9/3/2015

Στήριξη γυναικείας απασχόλησης - Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/06-02-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/3/2016