Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα στήριξης γυναικείας απασχόλησης - Καλές Πρακτικές

9/2/2016

Το πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων γνώρισε σημαντική απήχηση στις 8 περιφέρειες εφαρμογής του. Παρακάτω παρουσιάζονται 4 επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, οι οποίες αναδείχθηκαν ως καλές πρακτικές: 1. Πράξη με κωδικό MIS 480585 (ΑΑΓ1-01793, ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ). Συνοπτική περιγραφή του Έργου: - Πώληση παιδικών βιβλίων για παιδιά και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. - Οργάνωση διαλέξεων όπου θα ενημερώνονται οι γονείς για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους από έμπειρους παιδοψυχολόγους - παιδαγωγούς και λογοθεραπευτές. - Επιμορφωτικά παιχνίδια και ανάγνωση παραμυθιών με διαδραστικά μέσα και παιχνίδια. Καινοτόμος δραστηριότητα στον κλάδο της πώλησης παιδικού βιβλίου. Η πράξη επιδοτήθηκε με το ποσό των 31.808,87€ και ολοκληρώθηκε. 2. Πράξη με κωδικό MIS 480672 (ΑΑΓ1-02254, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ). Συνοπτική περιγραφή του Έργου: Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο συνίσταται στην ίδρυση και λειτουργία ενός e-shop από το οποίο προωθεί και εμπορεύεται μέσω της ιστοσελίδας της βρώσιμα κυρίως προϊόντα (χειροποίητα ζυμαρικά, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες με εποχιακά φρούτα, λικέρ, βότανα κ.α.) Α' ποιότητας από έλληνες παραγωγούς ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η προώθηση παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων από μικρούς παραγωγούς, από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που αναδεικνύουν τα προϊόντα της κάθε περιοχής της Ελλάδας. Η πράξη επιδοτήθηκε με το ποσό των 30.465,07 € και ολοκληρώθηκε. 3. Πράξη με κωδικό MIS 481504 (ΑΑΓ2-01714, ΤΑΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ). Συνοπτική περιγραφή του Έργου: Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο συνίσταται στην ίδρυση και λειτουργία ενός χώρου εναλλακτικών θεραπειών κυρίως στον τομέα της Ομοιοπαθητικής. Η επιλογή αυτού του αντικειμένου έγινε με γνώμονα τις σπουδές και την προϋπηρεσία της επενδύτριας πάνω σε αυτό. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο κέντρο της πόλης του Αργοστολίου. Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της Κεφαλονιάς στον τομέα της Ομοιοπαθητικής. Ο πληθυσμός της Κεφαλονιάς μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες Ομοιοπαθητικής στο συγκεκριμένο νησί χωρίς να υπάρχει η ανάγκη μετακίνησης σε κάποιο αστικό κέντρο. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη και τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω πολλαπλασιαστικών διαδικασιών μιας και τα χρήματα παραμένουν και αξιοποιούνται στο νησί. Η πράξη επιδοτήθηκε με το ποσό των 31.749,94 € και ολοκληρώθηκε. 4. Πράξη με κωδικό MIS 480366 (ΑΑΓ1-00496, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΗ). Συνοπτική περιγραφή του Έργου: Η επιχείρηση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΚΩΤΗ ιδρύθηκε την 07/01/2013 στα Τρίκαλα και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς τεχνικών μελετών και υπηρεσιών: - μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού, - ενεργειακές επιθεωρήσεις και προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, - μελέτες και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού και προώθηση σχετικών προϊόντων (τηλεχειρισμοί) - υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα - μελέτες βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων, - υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού και μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά Την τελευταία πενταετία, η ανάπτυξη του κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης είναι συνεχής λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των αυστηρών περιβαλλοντικών κανόνων, που δημιουργούν την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης και πηγών ενέργειας. Η πράξη επιδοτήθηκε με το ποσό των 31.702,35 € και ολοκληρώθηκε.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/3/2016