Χρηματοδότηση Προγράμματος 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Ο προϋπολογισμός του ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων 2007-2013" ανέρχεται σε 211.733.870,67 ευρώ.

Από το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, το 75,00%, ήτοι 158.800.403 ευρώ, αφορά στη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ενώ το 25,00%, ήτοι 52.933.467,67 ευρώ αφορά σε εθνικούς πόρους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2011