Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρακάτω εμφανίζονται οι αποφάσεις ένταξης πράξεων στο πλαίσιο του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων".

Σχετικά αρχεία:

 Απόφαση Ένταξης 328083

 Απόφαση Ένταξης ΤΥΕ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2012